Zostaną wprowadzone zmiany w sposobie przeprowadzania kontroli oraz karania przedsiębiorców w kwestiach rozliczeń skarbowych, które to są zdecydowanie dla nich korzystne. Teraz urząd będzie musiał wykazać, że faktycznie została popełniona jakaś nieprawidłowość, aby móc nałożyć na przedsiębiorcę/ płatnika karę, na przykład w postaci grzywny. Kluczowe znaczenie będą miały konkretne dowody. Udowodnienie winy ma wykazać, że faktycznie dany płatnik działał wbrew obowiązującym regułom skarbowym.

– W świetle zmian cały proces związany z wyjaśnieniami będzie odbywał się jeszcze przed przyznaniem sankcji, a nie tak jak do tej pory, kiedy przedsiębiorcy musieli udowadniać swoją niewinność już po nałożeniu kary.

– Zmiany mają także na celu usprawnienie pracy skarbówki tak, aby postępowania były prowadzone szybciej i aby nie były niepotrzebnie przeciągane w nieskończoność.

– Zmiany mają być też pomocne dla firm będących nieświadomymi uczestnikami tzw. karuzeli VAT