Każdy przedsiębiorca zakładając firmę, jest zobowiązany do tego, aby wybrać księgowość jaką będzie stosować. Według ustawy, jest on także zobowiązany aby w odpowiedni sposób je przechowywać. W związku z tym należy przestrzegać wszystkich przepisów, które dotyczą ich przechowywania.

Jakie dokumenty należy przechowywać?

Przedsiębiorca, który decyduje się na samodzielne prowadzenie księgowości, musi być zobowiązany aby w odpowiedni sposób przechowywać dokumenty. Wśród najważniejszych znajdują się między innymi księgi podatkowe, ewidencje, rejestry VAT, dowody księgowe, dokumenty inwentaryzacyjne i sprawozdania finansowe. Jeśli jednak nie czuje się na siłach, może poprosić o pomoc biuro rachunkowe, tak jak www.tributum-kancelaria.pl, które wie, w jaki sposób przechowywać dokumenty i przez jaki czas. Należy pamiętać, że odpowiedni sposób przechowywania dokumentacji jest istotny, ponieważ jest do dowód podczas jakiejkolwiek kontroli ze strony urzędu skarbowego. Przedsiębiorca musi pamiętać, aby nie wyrzucać żadnych faktur, paragonów czy innych dowodów transakcji. W momencie, gdy kończy się rok podatkowy, należy dołączyć kopię rocznej deklaracji do dokumentacji księgowej.

Jak archiwizować dokumentację księgową?

Cała dokumentacja powinna być przechowywana w taki sposób, aby można było zawsze się do nich dostać w przypadku kontroli ze strony organów skarbowych. Wszystkie dokumenty zawierające przychody i rozchody, muszą być przechowywane chronologicznie i ponumerowane w taki sposób, aby były zgodne z księgami przychodów i rozchodów. Aby prawidłowo archiwizować dokumenty, należy wyznaczyć odpowiednie miejsce, w którym będą przechowywane. Należy zadbać o to, aby miejsce było suche, a dokumenty się nie zniszczyły. Dodatkowo, powinny być odpowiednio zamykane, aby nie były dostępne dla osób pożądanych, a zawarte dane z nich nie wyciekły. Jeśli archiwizację dokumentów zlecimy do biura rachunkowego, musimy pamiętać, aby poinformować o tym urząd skarbowy.