Rejestracja spółki

Jeśli dwóch lub więcej partnerów chce założyć własną firmę, wówczas jej formą prawną najpewniej będzie jeden z rodzajów spółki. Warto dobrze się zastanowić przed wyborem formy prawnej, bowiem od niego zależą późniejsze obowiązki firmy względem administracji państwowej oraz między innymi formy prowadzenia rachunkowości. Osoby, które chciałaby dowiedzieć się więcej na temat różnych form rozliczenia powinny kliknąć w ten link – www.biurorachunkowecredos.pl.

Rejestracja spółki cywilnej

Spółka cywilna to jedyny rodzaj spółki, który nie podlega przepisom kodeksu spółek handlowych, formalnie temu rodzajowi spółki najbliżej jest do jednoosobowej działalności gospodarczej, zresztą właśnie jednoosobową działalność gospodarczą muszą w pierwszym kroku zakładania spółki cywilnej założyć wszyscy jej wspólnicy. Następnie spisują oni umowę spółki cywilnej, umowa taka nie musi mieć formy aktu notarialnego, musi jednak mieć postać papierową. W tego rodzaju spółce, wszyscy wspólnicy odpowiadają całym swym majątkiem za zobowiązania firmy. Spółki cywilne są rejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Rejestracja spółki jawnej

Spółka jawna działa na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych. Pierwszym krokiem podczas zakładania tego rodzaju spółki jest sporządzenie umowy spółki, musi mieć ona postać pisemną, jednak nie ma obowiązku, aby był to akt notarialny. W nazwie spółki jawnej musi znaleźć się nazwisko przynajmniej jednego ze wspólników. Spółki jawne muszą uzyskać wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, ważne jest w tym przypadku, że każdy wspólnik musi zgłosić spółkę jawną do rejestru.

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to także spółka działająca na zasadach podanych w Kodeksie Spółek Handlowych. Jest to forma prawna, która zakłada rozdzielność majątkową wspólników i firmy. Innymi słowy firma za swoje zobowiązania odpowiada wyłącznie do wysokości swojego majątku. Rejestrację spółki poprzedza podpisanie umowy spółki w formie aktu notarialnego, powstaje wówczas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, która najpóźniej do 6 miesięcy od momentu podpisania aktu notarialnego musi zostać zgłoszona w Krajowym Rejestrze Sądowym. Okres 6 miesięcy pomiędzy podpisaniem aktu notarialnego a zgłoszeniem w KRS powinien zostać wykorzystany do faktycznego zorganizowania spółki. Po wpisaniu spółki do rejestru zyskuje ona miano spółki z ograniczoną odpowiedzialnością znika dopisek „w organizacji”.