Obecnie obowiązek wysyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego ciąży już nie tylko na największych przedsiębiorcach, ale również tych średnich i małych. Zwolnieni z jego wysyłania są na razie tylko mikroprzedsiębiorcy, choć niebawem również oni będą musieli go wysyłać. Przypomnijmy, że będzie to miało miejsce od pierwszego stycznia przyszłego roku. Skoro tak wielu właścicieli firm i samozatrudnionych ma obawy i boi się, że popełniać będzie przy tym błędy. Zastanówmy się więc jak wysyłać taki plik i czy rzeczywiście sami z tym zadaniem sobie poradzimy?

Wysyłka drogą elektroniczną

Jeśli weźmiemy pod uwagę Ordynację podatkową, wyraźnie widzimy, że w przypadku kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego drogą elektroniczną wysyłane mogą być wyciągi z ksiąg rachunkowych (JPK_KR), wyciągi bankowe (JPK_WB), obrót magazynowy (JPK_MAG), faktury VAT (JPK_FA), podatkowe księgi przychodów i rozchodów (JPK_PKPiR) oraz ewidencja przychodów (JPK_EWP).

Nie jest to jedyna opcja, choć wydaje się, że najbardziej komfortowa. Ponadto weźmy tutaj pod uwagę jeszcze wszelkiego rodzaju nośniki danych. Tak oto może być to nośnik pendrive, dysk czy płyta DVD.

Rejestr zakupu i sprzedaży VAT

Nieco inaczej to wygląda, jeżeli pod uwagę weźmiemy struktury JPK zawierające rejestry zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT). Te dane złożyć można będzie bowiem tylko i wyłącznie drogą elektroniczną. Jednak nie tyle przez wysłanie maila, ile przez specjalne oprogramowanie interfejsowe Ministerstwa Finansów. Pamiętajmy tutaj, że te informacje trzeba będzie przekazywać każdego miesiąca bez wcześniejszego wezwania. Jest to obowiązek, który ciąży czy ciążył będzie na każdym właścicielu firmy bez żadnego wyjątku.

Wiele cennych informacji na temat JPK znaleźć Państwo możecie na stronie www.bttp.pl. Jest to domena firmy, która może pomóc w ich tworzeniu i wysyłaniu. Zauważmy od razu, że pliki takie muszą być też skompresowane oraz zaszyfrowane. Ich wielkość nie może przekraczać 60 MB.