Według statystyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to najczęściej wybierana forma spółek handlowych w Polsce. Decydując się na taki krok warto jednak pamiętać, że wybór tej formy prawnej wiąże się z określonymi obowiązkami księgowymi. W niniejszym artykule omówmy część z nich, a po więcej informacji warto odwiedzić link – księgowość dąbrowa górnicza.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma obowiązek prowadzenia pełnej księgowości. Oznacza to, że wybierając tę formą prawną przedsiębiorca nie może skorzystać z prostszych form prowadzenia księgowości, musi już od początku prowadzić księgi rachunkowe. Warto w tym miejscu dodać, że księgi rachunkowe mogą być prowadzone tylko przez osobę z odpowiednim certyfikatem, dlatego też już na początku konieczne będzie zatrudnienie księgowej lub podjęcie współpracy z biurem księgowym.

Z prowadzenia pełnej księgowości wiążą się także inne obowiązki obok prowadzenia ksiąg rachunkowych. Między innymi konieczne będzie stworzenie polityki rachunkowości firmy, aby dokument miał poprawną formę warto zwrócić się o pomoc do profesjonalistów. Na koniec okresu rozliczeniowego firma będzie także miała obowiązek dostarczyć sprawozdanie roczne do sądu rejestrowego oraz do Urzędu Skarbowego.

Ważne jest także w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością również posiadanie konta firmowego, bowiem należności firmy mogą być regulowane wyłącznie z tego konta. Jeśli, któryś ze wspólników zdecyduje się wesprzeć finansowo spółkę z własnego majątku, wówczas konieczne jest sporządzenie umowy pożyczki, bowiem w tej formie prawnej obowiązuje rozdzielność majątku wspólników od majątku firmy. Oznacza to, że firma odpowiada za zobowiązania jedynie do wysokości własnego majątku, długi firmy nie mogą być ściągane z majątku jej właścicieli.

Księgowość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to księgowość pełna, już sam ten fakt wymaga korzystania z pomocy profesjonalnej księgowej, a jeśli dodać do tego jeszcze specyficzne przepisy dotyczące spółek z .o.o., okaże się, że nie sposób prowadzić takiej spółki bez wsparcia księgowego.