Przetarg to forma konkursu, który rozpisuje inwestor na wykonanie określonych usług czy dostarczenie pewnych produktów. Udział w nim biorą firmy, które dostarczają tego typu dobra czy usługi. Warto podkreślić jednocześnie, że aukcja to również forma przetargu, dlatego każdy internauta biorący udział w aukcjach internetowych jest także uczestnikiem przetargu. Istnieją dwa główne typy przetargów, mogą one mieć charakter ograniczony lub formę nieograniczoną.

Przetargi ograniczone można by nazwać także zamkniętymi, są to przetargi, w których udział biorą jedynie firmy, do których zwrócił się inwestor z prośbą o przedstawienie oferty. W tym rodzaju przetargu już na wstępnym etapie dochodzi do zweryfikowania potencjalnych wykonawców, według określonych przez firmę kryteriów.

Przetargi nieograniczone są to przetargi otwarte wziąć w nich udział może każda firma, która produkuje określony asortyment lub dostarcza dane usługi. Należy jednak pamiętać, że często w zapytaniach ofertowych pojawiają się również dodatkowe kryteria jakie musi spełniać firma, dlatego przed przystąpieniem do przetargu warto gruntownie zapoznać się z wymienionymi w zapytaniu wymogami.

Jednym z takich wymogów może być wniesienie wadium lub udzielenie gwarancji na wykonanie pracy, czyli w momencie kiedy zostaną one wykonane niewłaściwie, nieterminowo lub niewykonane wcale – wówczas inwestor otrzyma określoną sumę pieniędzy. Więcej na temat tego rodzaju gwarancji można przeczytać na stronie internetowej – gwarancjeprzetargowe.pl/gwarancja-ubezpieczeniowa-usuniecia-wad-i-usterek. Innym wymogiem bywa konieczność wniesienia wadium, czyli sumy pieniędzy, która stanowi zabezpieczenie dla inwestora w razie niewywiązania się przez dostawcę produktów lub usług z ustaleń zawartych w kontrakcie. Jeśli firma nie chce zamrażać swoich środków finansowych może także pomyśleć o gwarancjach wadialnych – szerzej o nich można przeczytać również na wspomnianej wyżej stronie.