Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Hiszpanii są formą własności biznesowej, która oferuje korzyści korporacji oraz korzyści prawne i podatkowe spółki osobowej. Wszystkie spółki zarejestrowane w Hiszpanii muszą być prawnie sklasyfikowane jako spółka akcyjna (SA), ograniczona gwarancją (Sociedad Anónima) lub współwłasność (Sociedad de Responsabilidad Limitada). Maksymalna liczba partnerów, którzy mogą być zaangażowani w tworzenie spółki w Hiszpanii to pięćdziesiąt partnerów. Hiszpania jest pierwszym krajem na świecie, który wprowadził spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Został wprowadzony w 1985 roku ustawą sejmową. Głównym powodem wprowadzenia tego prawa było zachęcenie do przedsiębiorczości i ograniczenie ryzyka dla osób, które w przeciwnym razie narażałyby całe swoje dziedzictwo. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są korzystne, ponieważ oferują korzyści podatkowe, ochronę przed odpowiedzialnością i możliwość przyszłej inwestycji. 

Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Hiszpanii – wady i zalety

Zalety założenia spółki w Hiszpanii, są zdecydowanie wyraźniej dostrzegane przez przedsiębiorców niż wady tego rodzaju spółki. Główną zaletą jest przede wszystkim swego rodzaju elastyczność działalności gospodarczej, dzięki czemu ten rodzaj przedsiębiorstwa dostosowany jest do prowadzenia dużych, małych, a nawet rodzinnych firm. Odpowiedzialność wspólników jest zminimalizowana do wysokości wniesionego kapitału na rzecz spółki, który swoją drogą utrzymany jest na wyjątkowo niskim poziomie. Rejestracja spółki w Hiszpanii wiąże się ze złożeniem wielu wniosków oraz wymaganych przez hiszpańskie regulacje prawne dokumentów, co dla wielu przedsiębiorców stanowi swego rodzaju wadę, ze względu na towarzyszący temu stres i utratę cennego czasu podczas wizyt w urzędach. Największą wadą zakładania spółki w Hiszpanii są koszty, które przedsiębiorca zmuszony jest ponieść. Są one wyższe niż te, które należy uiścić w przypadku własnej działalności gospodarczej. Mimo zauważalnych wad, kraj ten jest idealnym miejscem na prowadzenie własnej restauracji w malowniczym zakątku Hiszpanii czy założeniem sklepu z pamiątkami dla odwiedzających kraj turystów.

Rejestracja spółki z o.o. w Hiszpanii 

Jak już wyżej wspomnieliśmy, rejestracja spółki w Hiszpanii wiąże się z wypełnieniem wielu wymaganych przez hiszpańskie urzędy dokumentów. Dla obcokrajowców proces ten rozpoczyna się od uzyskania unikalnego Numeru Identyfikacyjnego Cudzoziemca, który umożliwia przedsiębiorcom rejestrację spółki na terenie Hiszpanii. Następnie należy zgłosić do odpowiedniego urzędu nazwę naszej spółki, do której podpięty zostanie nowo otwarty rachunek bankowy. Przedsiębiorcy zobowiązani są również do stworzenia statutu spółki oraz sporządzenia umowy spółki w formie aktu notarialnego. Równie ważnym krokiem będzie uzyskanie numeru identyfikacji podatnika, ponieważ w ten sposób przedsiębiorcy będą mogli dokonać opłaty podatku od przeniesienia własności. Wykonanie wszystkich wyżej wymienionych kroków pozwoli przedsiębiorcom na zarejestrowanie spółki w hiszpańskim rejestrze. 

Masz pytania? Skontaktuj się ze specjalistami: https://accountingservicesinspain.com/company-in-spain/