27 lipca 2017 roku ma mieć miejsce głośne wydarzenie- sympozjum o nazwie „Konsekwencje ruchu bezwizowego dla polskiej gospodarki, rynku pracy i turystyki”.
– Spotkanie odbędzie się w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej przy ulicy Trębackiej 4.
– W wydarzeniu może wziąć udział tak naprawdę każda firma zainteresowana tym tematem. Koszt to 200 zł netto. Wcześniej trzeba jednak dokonać rejestracji za pomocą platformy internetowej.
– Kogo w szczególności może zainteresować tematyka sympozjum? Przede wszystkim tych przedsiębiorców, którzy działają na rynku ukraińskim. Poruszony zostanie temat bezwizowego ruchu pomiędzy państwami Unii oraz Ukrainą, kwestie zapotrzebowania na pracowników z tego kraju, a także regulacji związanych z pracą krótkoterminową czy też sezonową. Poruszony zostanie także temat potencjału rozwojowego branży usługowej, budowlanej i turystycznej. Na sympozjum wystąpi wielu znanych ekspertów, a także przedstawicieli władz.