Okazuje się, że polscy przedsiębiorcy mają tendencję do spóźniania się z opłacaniem faktur w terminie, co w konsekwencji powoduje zatory płatnicze. Specjaliści wypowiadają się, że nawet stało się to negatywnym nawykiem w polskim biznesie, z którym ciężko jest walczyć.

Polacy najmniej sumienni w całej Europie?

Statystyki pokazują, że w kwestiach terminowego opłacania faktur jesteśmy najmniej sumienni w całej Europie. Co więcej, badanie tych tendencji pokazuje, że niekoniecznie brak środków pieniężnych powoduje takie zachowanie, a raczej nasza mentalność i wyuczony sposób postępowania. Wielu przedsiębiorców zobowiązanie opłaca w ostatnim, możliwym dniu, a aż 10% wszystkich faktur zostaje opłaconych dopiero 4 miesiące po terminie. Z oczywistych względów takie praktyki mają wpływ na płynność finansową przedsiębiorstw, a firmy, które same nie otrzymały pieniędzy w terminie również mają swoje własne opóźnienia w płatnościach, co powoduje, że koło się zamyka.