Prawo i księgowość to dwa niezwykle newralgiczne obszary prowadzenia działalności gospodarczej. Zarówno w przypadku jednego jak i drugiego firma nie może popełniać błędów.

Błąd popełniony w obszarze księgowości może zostać uznany za celowe działanie w celu oszustwa podatkowego lub wyłudzenia podatku, co w efekcie skutkuje wysokimi karami pieniężnymi, lub nawet pozbawieniem wolności osób, które się do tego przyczyniły. Nawet mniejsze błędy, które nie niosą ze sobą tak poważnych konsekwencji mogą w efekcie grozić mandatem, za błędne prowadzenie księgowości, z tego też powodu ważne jest, aby prowadzeniem ksiąg rachunkowych zajmowała się osoba posiadająca odpowiednie kompetencje. Leży do bowiem w interesie firmy.

 Nieznajomość prawa szkodzi

Podobnie sytuacja wygląda z zagadnieniami z dziedziny prawa, jak głosi jedna z zasad stosowanych w polskim prawie „nieznajomość prawa szkodzi”, inna zaś mówi, że nieznajomość przepisów nie zwalnia z odpowiedzialności za ich złamanie. Oznacza to, że nawet jeśli firma nieświadomie podejmie niezgodne z prawem działania, również może zostać ukarana. Prawo jest ściśle związane z prowadzeniem biznesu, nie ma chyba obszaru biznesu, który nie byłby regulowany odpowiednimi przepisami prawa. Dlatego tak ważne jest by móc w działalności biznesowej zdać się na zaufanych doradców w dziecinie prawa, takich jak – kancelaria adwokacka białystok. Wówczas firma ma pewność, że wszystkie jej działania są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i nie musi obawiać się nieświadomego złamania przepisów.

 Po co prawnik w firmie?

Prawnicy są również ważni dla firmy ze względu na opiniowanie umów z kontrahentami, dzięki czemu przedsiębiorstwo podpisujące dany dokument wie, że nie ma w nim zapisów, które mogłyby zaszkodzić firmie. Prawicy mogą również reprezentować firmę w przypadku postępowania sądowego, czy to wszczętego przez firmę, czy wytoczonego firmie, to dodatkowy atut z posiadania zaufanej kancelarii prawnej. Prawo, podobnie jak księgowość firma powinna oddać w ręce specjalistów, aby mieć pewność, że wszystko będzie prowadzone bezbłędnie.

Aby firma funkcjonowała poprawnie

Wszystkie te elementy sprawiają, że aby mieć pewność, iż firma będzie funkcjonowała poprawnie i zgodnie z przepisami prawa oraz z przepisami księgowymi, należy już na wczesnym etapie zatroszczyć się o specjalistyczną pomoc, zarówno w jednym, jak i w drugim obszarze. Prawo i księgowość są to bowiem bardzo istotne obszary działania firmy, w których niewiedza lub brak pełnej wiedzy może skutkować poważnymi konsekwencjami.